членска карта

Членска карта се издава на редовен член на Българската социалистическа партия срещу попълнен и заверен личен кадрови формуляр. Формулярът се заверява от партийния член, от секретаря на основната партийна организация и от изрично упълномощен администратор на регистъра на кадровия състав - клубен или териториален.

Членската карта съдържа публична и непублична информация. Към публичната информация спадат снимката, името, презимето и фамилията на партийния член, годината, в която е приет за член на партията, както и номерът на картата.

Непубличната информация включва съдържанието на личния кадрови формуляр на партийния член. Тази информация е криптирана на микропроцесорния чип на картата и защитена с 128-битов ключ срещу четене от неупълномощени лица, запис и презапис на данните.

За да може да използва електронната форма на участие в дейността на партията, партийният член, освен членската карта, трябва да разполага с четящо-записващо устройство за чип карти, както и със специализирания софтуер, сертифициран от Българската социалистическа партия.

Тук можете да прочетете (в PDF формат) електронния Информационен бюлетин на НС на БСП:

Брой 0/2017.11.17

Брой 1/2017.11.24


четящо-записващи устройства

Универсален четец с USB интерфейс за управление и приложение на чип карти. Чете и записва всички видове микропроцесорни карти по протокол T=0 и T=1 и мемори карти. Работи с всички популярни видове смарт карти. Основни приложения – електронен подпис, системи за идентификация, системи за контрол на достъп, програми за лоялни клиенти, електронно банкиране, S/W и др.

Универсален USB четец за чип карти със SIM размер. Чете и записва всички видове микропроцесорни карти по протокол T=0 и T=1 и мемори карти. Работа с всички популярни видове смарт карти. Основни приложения – електронен подпис, системи за идентификация, GSM мениджмънт, системи за контрол на достъп, програми за лоялни клиенти, електронно банкиране, S/W и др. Модификация с "ultra slim" размери.